Thursday, April 25, 2019
Tags DTB

Tag: DTB

เหรียญใหม่น่าจับตามอง DATABITS

เหรียญใหม่น่าจับตามอง DATABITS Databits หรือ DTB นั้นเป็นหน่วยเงินดิจิตัลของเกม Augmentors เกม Augmentors คือโปรเจคเกมที่เน้นการ battle ระหว่าง monster ของผู้เล่นสองฝ่ายโดยใช้ระบบ Augmentreality เข้ามาช่วยในการสร้างฉากและสนามประลอง ดังตัวอย่างในคลิปวิดีโอข้างล่างครับ https://www.youtube.com/watch?v=8VhC5BsYniU แล้วโปรเจคนี้มาเกี่ยวโยงกับคริปโตได้อย่างไร? เนื่องจากผู้สร้างนั้น ต้องการเงินทุนมาช่วยในการขับเคลื่อนโปรเจคในช่วงแรก พวกเขาจึงหอบหิ้วโปรเจคนี้เข้าไปขอเงินทุนสนับสนุนจากรายการ Sharktank Africa ซึ่งสามารถดู episode ที่พวกเขาพยายามขายโปรเจคได้ ตาม link นี้  จากการนำเสนอในครั้งนี้...